Meny Stäng

Om oss

Dala-Floda Operafest startade som ett spännande projekt för att föra ut ”opera till folket”​ och har nu växt till en festival att räkna med.

I vår overkligt vackra bygd arrangeras Dala-Floda Operafest. Festivalen startades av Anna Eklund Tarantino med en vision att föra ut operan till folket, och den har växt sig större år efter år.

Festivalveckan äger rum i början av augusti och består vanligtvis av en eller två operauppsättningar samt konserter, kurser, workshops och seminarier.

Vi har tagit emot en stor mängd utmärkelser och priser samt är även uppmärksammade internationellt. Någon liknande festival finns inte någon annanstans. Vi befinner oss långt ifrån de fina salongerna, men förmedlar ändå kulturupplevelser som går rakt in i hjärtat på publiken. Till oss hittar såväl operanördarna som förstagångsbesökaren.

Även om föreningens huvudmålsättning är den publika musikfestivalen, och att ge publiken en fin kulturupplevelse, så kan det inte nog understrykas den folkbildande effekt vårt arbete har. Vi breddar operaintresset och inkluderar aktivt för varje år nya grupper i vårt arbete. Vår verksamhet stimulerar såväl den enskilda som den lokala musikverksamheten i stort.

Dala-Floda Operafest startade som ett projekt att föra ut operan till folket – men inte bara till – utan även ”bland, med och av folket”.
Sakta har Operafesten vuxit och flera olika scener och programpunkter har prövats.

Programmet tidigare år

2019 Glada änkan, Figaros bröllop

2018 Cavalleria Rusticana, Cosí fan tutte

2017 Carmen/Uggle-Carin, Don Giovanni

2016 Carmen/Uggle-Carin

2015 gjordes La Gioconda (gästspel), Tosca och Dido & Aeneas

2014 framfördes Madama Butterfly, Othello (gästspel) och Norma

2013 spelades La Traviata

2012 startade operautbildning för barn och ungdomar med speciella begåvningar. Se denna fina film av Martin Gustafsson om Operafesten 2012.

Styrelse

Ordförande
Inger Sandin Thorell

Konstnärlig ledare
Anna Eklund-Tarantino, punkisanna@gmail.com

Kassör
Åsa Lindström, asa.lindstroem@hotmail.com

Övriga ledamöter
Erik Johansson
Ingrid Sandstål
Anna Frej
Ewa Barrsved Larsson

Suppleanter
Mats Lindström
Anna Nordén

Bankgiro 824-2588

Delar av styrelsen vid utdelningen av Dalecarlia Music Awards 2019 där vi var nominereade.
Delar av styrelsen vid utdelningen av Dalecarlia Music Awards 2019 där vi var nominereade.